Câu hỏi Excel: cửa sổ ngang nhỏ để hiển thị biểu thức đã biến mất


Tôi đang sử dụng cả Excel 2007 và 2010 trong hai máy tính.

The expression window is hidden in Excel 2007

Đó là Excel 2007. Tôi nhớ đã từng có một cửa sổ nằm ngang cho thấy biểu thức của ô đã chọn. Nhưng, như thể hiện trong hình, nó đã biến mất. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ tùy chọn nào để hiển thị lại. Bạn còn ý kiến ​​nào không?

The expression window is shown in Excel 2010

Như bạn có thể thấy hình ảnh Excel 2010 ở trên, có cửa sổ biểu thức mà tôi muốn xem cũng trong Excel 2007.


0
2018-01-21 04:56


gốc
Các câu trả lời:


Cửa sổ nằm ngang mà bạn đang tìm kiếm là Thanh công thức.

Nó có thể được hiển thị / ẩn bằng cách chọn Lượt xem menu trên ruy-băng và chọn Thanh công thức (xem khu vực được đánh dấu bên dưới).

(Tôi không thể dịch ngôn ngữ từ ảnh chụp màn hình ban đầu của bạn, nhưng tôi tưởng tượng bạn có thể tìm thấy nó.)


2
2018-01-21 05:27