Câu hỏi Chỉ 3 phông chữ liệt kê trong Word 2010 và Publisher 2010 chạy trong Windows 7


Tôi đang chạy Windows 7 (máy tính mới từ Dell với Win 7 cài đặt nhà máy) nhưng khi tôi cài đặt Word 2010 và Microsoft Publisher 2010 và đi vào một trong các chương trình đó và cố gắng chọn phông chữ, chỉ có 3 phông chữ hệ thống được liệt kê.

Nếu tôi đi vào thư mục Fonts của tôi, tôi có thể thấy tất cả các phông chữ hệ thống của tôi (hàng tá chúng). Nhưng theo Word 2010 và Publisher 2010, tôi chỉ thấy ba phông chữ được liệt kê.

Tôi đang sử dụng tài khoản quản trị của mình trong Windows 7 nên quyền không phải là vấn đề.

Bất kỳ ý tưởng?


0
2018-01-24 16:16


gốc
Các câu trả lời:


Xây dựng lại bộ đệm phông chữ.

Hệ điều hành Windows có một   tệp bộ đệm phông chữ nằm ở đây:   C: \ Windows \ System32 \ FNTCACHE.DAT

Xóa tệp này và khởi động lại   hệ thống.

Nguồn: http://windows7forums.com/windows-7-support/49179-windows-7-64-bit-fonts-not-shown-4.html


2
2018-01-24 17:06