Câu hỏi Trình chỉnh sửa MediaWiki với bản xem trước tức thời?


Có bất kỳ trình soạn thảo nào để viết đánh dấu MediaWiki cung cấp bản xem trước tức thì không? Tốt hơn là không dựa trên web.

Lý tưởng nhất là tôi sẽ tìm kiếm một cửa sổ có dải phân cách ngang. Trong nửa trên sẽ là đánh dấu, trong nửa dưới sẽ có đầu ra được hiển thị.

Tôi đang chạy trên Windows nhưng nếu cần thiết có thể chạy Linux trong máy ảo.


7
2018-04-21 12:48


gốc
Các câu trả lời:


Đưa cho Gwennel một sự cố gắng

Gwennel Web là trình soạn thảo WYSIWYG cho Wikipedia và các trang web Mediawiki khác. Nó cho phép dễ dàng chỉnh sửa các trang mà không biết cú pháp wiki tẻ nhạt. Nó chạy trên Windows XP, Vista hoặc 7

Lưu ý: nhà phát triển đề cập

Web Gwennel hiện đang trong quá trình phát triển sớm. Có rất nhiều tính năng bị thiếu nhưng hoàn toàn có thể sử dụng được cho các tác vụ chỉnh sửa phổ biến nhất.

Gwennel


3
2018-04-21 13:41