Câu hỏi shell sendto trên windows 10 không hoạt động nữa


Trên Windows trước, bạn có thể mở thư mục sendto bằng cách gõ shell:sendto trong menu. Nó không hoạt động nữa Tôi đã cố gắng trong Cortana đầu vào bởi vì tôi không thể nhìn thấy nơi để có được đầu vào lệnh cũ.


0
2017-09-26 18:47


gốc


nó làm việc bằng cách sử dụng một lệnh chạy, bạn có ý nghĩa gì bởi menu? - Moab
@Moab OK cảm ơn tôi đã không thấy lệnh chạy trên Windows 10 nhưng tôi đã nhận nó bằng cách gõ chạy với Cortana - user75875
Win + R giúp bạn có một hộp chạy. "cmd" như là một lệnh chạy được bạn một dấu nhắc lệnh. - Moab
Rất tiếc, tôi đã mở trang từ những năm trước và trả lời mà không cần làm mới. Xin lỗi nếu câu trả lời của tôi là không cần thiết. - Insane


Các câu trả lời:


Sử dụng Win + R (Chạy)

  • Dán shell:sendto nó vào một dấu nhắc chạy

Sử dụng Explorer

  • Dán shell:sendto nó vào bất kỳ thanh địa chỉ nào trong trình khám phá


1
2017-09-27 02:37