Câu hỏi PC3-10600 1333Mhz RAM có hoạt động trong một máy tính xách tay có PC3-12800 1600 không?


Tôi có một máy tính xách tay lenovo y40-80 đi kèm với 8.0GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHz được cài đặt. Tôi có một máy tính xách tay cũ với một chip 8GB của PC3-10600 1333Mhz DDR3. Nếu tôi thêm PC3-10600 vào lenovo thì nó có hoạt động không?


0
2018-03-20 09:22


gốc
Các câu trả lời:


Nếu các thiết lập BIOS còn lại trên tự động phát hiện, có, nó sẽ làm việc, nhưng cả hai mô-đun sẽ sử dụng tốc độ thấp hơn (1333Mhz).


1
2018-03-20 09:25