Câu hỏi Google Chrome 35 - Cài đặt các phiên bản trình duyệt cũ hơn [trùng lặp]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi có một số phần mềm chỉ hoạt động với Google chrome 35 và 37.

Tôi muốn thiết lập một trong những người dùng của tôi với phần mềm này - nhưng tôi không biết nơi để tìm tải xuống cho 35 hoặc 37.

Bất kỳ ý tưởng nào về tài nguyên tốt cho trình duyệt cũ?


0
2017-11-12 16:59


gốc


Tôi cũng quan tâm đến Chrome 37. - Aaron Franke


Các câu trả lời:


Có các trang web của bên thứ ba cung cấp các phiên bản Google Chrome cũ như OldVersion.com và OldApps.


1
2017-11-12 17:08OldApps chỉ có phiên bản beta và dev từ v30 và OldVersion có phiên bản v22 mới nhất. - DavidPostill♦
@DavidPostill Tôi thấy 34.0.1847.116 (không phải là dev hoặc beta) tại OldApps ... - Jason
Ah. Bỏ lỡ điều đó. Nhưng trong mọi trường hợp không có 35 hoặc 37 đó là những gì OP muốn ... - DavidPostill♦