Câu hỏi Internet không kết nối qua cổng LAN (cổng LAN bị hỏng)


Tôi là người dùng Dell Inspiron N5010 và tôi sử dụng Internet có dây.

Gần đây, khi tôi cố gắng tháo cáp ethernet ra khỏi cổng LAN của mình, nó đã không xuất hiện mặc dù tôi đã nhấn và kéo nó ra. Vì vậy, tôi đã cố gắng để loại bỏ nó một cách cẩn thận, và nó đi ra nhưng các chân của cổng LAN đi vào bên trong.

Tôi đã yêu cầu Dell thay thế vì nó đã được bảo hành, nhưng họ sẽ không được bảo hành.

Vậy làm thế nào tôi có thể sửa cổng LAN của tôi?


0
2018-02-03 14:18


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể thử để uốn cong các chân trở lại, nhưng tôi nghi ngờ bạn sẽ có nhiều may mắn với điều đó.

Mua USB vào ethernet bộ chuyển đổi và bạn nên làm tốt.


1
2018-02-03 14:35