Câu hỏi Các vấn đề về khóa nóng của Eclipse


Được rồi, trong Eclipse phím nóng để chạy một Ứng dụng Java là Alt + Shift + X + J.

Khi tôi giữ Alt + Shift + X, menu này xuất hiện cùng với một loạt lệnh Alt + Shift + X, insertCharHere 

Tôi không có đầu mối làm thế nào để tiến hành chạy ứng dụng Java (chỉ với các phím, không có chuột).


0
2017-09-05 17:14


gốc
Các câu trả lời:


Phím nóng thực sự là Alt + Shift + X,  J. Lưu ý dấu phẩy. 

Giữ AltShift, nhấn X, rồi thả ra tất cả các phím và nhấn J.


1
2017-09-06 15:19