Câu hỏi Có addon Firefox 4 như ImgLikeOpera (mà làm việc cho FF 3.6)?


Trong Firefox 3.6 ImgLikeOpera thực hiện những gì tôi muốn: Tôi có thể tải xuống có chọn lọc hình ảnh mà tôi muốn xem, có một số trang web hiển thị hình ảnh theo mặc định, chỉ hiển thị hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache v.v. Vấn đề duy nhất là không tương thích chút với AutoPager.

Hovewer, trong Firefox 4 Tôi không thấy bất kỳ trình quản lý hiển thị hình ảnh linh hoạt nào: ImgLikeOpera 0.6.20 hoạt động kém (Ctrl + Rightclick không thành công, Alt + M không thành công, không có mục trên thanh công cụ, v.v.) và ImageBlock 2.1 quá đơn giản - tôi không xem phần giữ chỗ hình ảnh và không thể hiển thị chúng riêng lẻ?

Có một số phần mở rộng khác mà tôi nên thử không?


0
2018-05-11 15:44


gốc


Bạn đã thử chưa ImgLikeOpera 0.6.21 chưa? - Mr.Wizard
Vui lòng đăng lại làm câu trả lời, 0.6.21 hoạt động tốt. - Vi.
Được rồi, tôi đã làm điều đó. :-) - Mr.Wizard


Các câu trả lời:


Có bản cập nhật cho ImgLikeOpera, phiên bản 0.6.21  Hãy thử điều đó.


1
2018-05-11 16:59