Câu hỏi Làm thế nào để chuyển đổi cáp PCIe x1 để làm việc với x16 thẻ có kích thước?


Tôi có một số cáp mở rộng PCIe x1.

Tôi có một số card video PCIe x16.

Tôi có một số cổng PCIe x16 (và một PCIe x1) trên bo mạch chủ của mình.

Tôi có thể làm gì với cáp PCIe x1 riser để bo mạch chủ đọc card màn hình cỡ X16?

Đơn giản chỉ cần cắm một cáp mở rộng x1 vào một thẻ x16 dường như không hoạt động.


0
2018-05-08 06:34


gốc


Sử dụng 16 trong số họ. chạy - Ignacio Vazquez-Abrams


Các câu trả lời:


Tôi có một số card video PCIe x16.

Tôi có một số cổng PCIe x16 (và một PCIe x1) trên bo mạch chủ của mình.

Tôi có thể làm gì với cáp PCIe x1 riser để bo mạch chủ đọc card màn hình cỡ X16?

Đặt nó sang một bên (và sau đó đặt card video x16 vào khe bo mạch chủ x16?)

Có thể bạn có thể sử dụng Bộ điều hợp PCIe x1 đến PCIe x16


1
2018-05-08 09:05