Câu hỏi Tự động khởi động phiên Máy tính từ xa khi máy tính khởi động


Tôi có một máy tính HP Thin Client, được kết nối với máy chủ VMware ESXI với hai máy ảo. Máy khách mỏng kết nối với các máy ảo thông qua Remote Desktop. Tôi muốn các khách hàng mỏng để bắt đầu từ xa máy tính để bàn để bắt đầu tự động khi nó khởi động lên. Có anyway để làm điều này?


6
2018-02-18 14:48


gốc


Hệ điều hành Thin Client đang chạy là gì? Nếu Windows, đó có phải là phiên bản được nhúng không? Họ có bị đóng băng không? - Ƭᴇcʜιᴇ007
Nó là Windows Embedded .. @ techie007 nào có ảnh hưởng đến bất cứ điều gì? - Jishnu U Nair


Các câu trả lời:


Khi bạn bắt đầu kết nối máy tính từ xa (giả sử bạn đang sử dụng công cụ máy tính để bàn từ xa cửa sổ), bạn sẽ có thể mở rộng màn hình.
Từ đó bạn có thể lưu các thiết lập kết nối (bao gồm cả thông tin xác thực vv), lưu tệp .rdp này trên màn hình nền.

Tiếp theo kéo tập tin vào start> programs> startup.

Làm xong!


8
2018-02-18 14:52