Câu hỏi Mở rộng trình duyệt cho hộp thoại thư mục trong Win XP


Có thể thêm các mục tùy chỉnh vào hộp thoại "duyệt thư mục" mặc định trong Windows XP không? Có một bản Registry dễ dàng có sẵn không?


0
2017-08-09 08:59


gốc


Tôi về cơ bản cần liên kết đến một thư mục (longpath) càng cao càng tốt trong cây. - Chris
Bạn nên chỉnh sửa thông tin này vào câu hỏi của bạn - nó sẽ làm cho nó rõ ràng hơn cho mọi người. - ChrisF


Các câu trả lời:


Tải xuống TweakUI> (cài đặt và chạy nó, rõ ràng;)> Hộp thoại chung> Thanh địa điểm


1
2017-08-10 17:23điều này dường như chỉ cho phép bạn thêm một số thư mục đặc biệt của Windows, không có thư mục người dùng. - stevenvh
Nó không thực sự rõ ràng, nhưng bạn có thể gõ đường dẫn của riêng bạn vào một trong các hộp lựa chọn (ngay trên đầu trang của <none>) - Tom