Câu hỏi Công cụ tạo da báo tuyết


Các công cụ skinning có sẵn cho Snow Leopard là gì?

Chủ yếu là, tôi quan tâm đến skinning các cửa sổ, menu và các yếu tố khác. Tôi chỉ biết về ShapeShifter, nhưng bây giờ nó đã cũ rồi.


0
2018-05-12 19:44


gốc
Các câu trả lời:


Thanh kẹo skins Dock và thay đổi các biểu tượng. Cửa sổ và menu skinning toàn hệ thống không được hỗ trợ trong OSX.


1
2018-05-12 21:17

tôi sử dụng Dock Doctor để da Dock của tôi. Nó cũng cho phép bạn chuyển đổi giữa 2D và 3D.


0
2018-05-12 19:58