Câu hỏi Cách định dạng ổ cứng HDD mới Windows XP


Tôi vừa mua ổ cứng SATA 1TB Baracuda mới, tôi lắp vào và cửa sổ của tôi không nhận ra nó. Bởi vì tôi không có bất kỳ hệ điều hành khác hoặc bất cứ điều gì để định dạng nó, tôi đã sử dụng cài đặt CentOS i386 để định dạng nó. Tôi tất nhiên bị ngắt kết nối đĩa gốc của tôi từ bo mạch chủ và định dạng nó bằng cách sử dụng CentOS .. nhưng bây giờ khi tôi trở lại cửa sổ tôi không thể định dạng ổ cứng này. Nó được công nhận là RAW. Tôi có thể làm gì để nó hoạt động?


0
2018-03-08 21:02


gốc
Các câu trả lời:


Điều này thuộc về superuser.

Bạn cần phải tạo một hệ thống tập tin. Vào "Start" -> "Run" -> nhập "compmgmt.msc" và tạo phân vùng bằng "Disk Management".


1
2018-03-08 21:06@ Warner Nó có lẽ nhưng tôi sẽ chấp nhận câu trả lời của bạn anyways gây ra nó hợp lệ. cảm ơn bạn - c0mrade