Câu hỏi Bàn phím mulfunction


Tôi gặp sự cố với bàn phím trên máy tính của mình. Khi tôi nhấp vào các phím tắt của bàn phím, máy tính của tôi bị đóng băng (tôi có thể di chuyển chuột nhưng tôi không thể làm cho mọi thứ hoạt động) Nó không phải là một bàn phím cụ thể, nó sẽ xảy ra với tất cả bàn phím.

nguyên nhân có thể là gì?


0
2017-12-15 22:22


gốc
Các câu trả lời:


Nó có thể là một số những gì bạn đã làm trong Làm thế nào để thay đổi chức năng nút chơi bàn phím? gây ra vấn đề? Nếu vậy, bạn có thể xóa và cài đặt lại phiên bản mới nhất của phần mềm bàn phím sau khi chạy cập nhật hệ thống không?


1
2017-12-15 22:26Tôi đang nói về máy tính khác nhau. - 11alex11