Câu hỏi Ứng dụng ghi âm bắt đầu / dừng tự động


Tôi đang tìm một ứng dụng ghi âm / ghi âm giọng nói mà tôi chỉ cho phép chạy trên PC của mình mọi lúc. Nó sẽ bắt đầu / dừng lại dựa trên việc liệu có "bất cứ thứ gì đáng ghi" hoặc có thể chỉ ghi lại liên tục nhưng loại bỏ các phân đoạn im lặng.

CHỈNH SỬA

Nếu bạn có đề xuất cụ thể cho hệ điều hành, Windows sẽ cần được hỗ trợ. Tất nhiên, nếu giải pháp của bạn chỉ hoạt động trên các hệ điều hành khác, tôi vẫn muốn nghe về chúng.


0
2017-11-12 16:12


gốc


Điều này có cho Windows không? - squillman
có nó sẽ được cho các cửa sổ, nếu không di động. - carrier


Các câu trả lời:


GoldWave sẽ ghi âm ở mức độ kích hoạt. Nó không phải là miễn phí, nhưng tôi đã thử hàng chục ứng dụng chỉnh sửa âm thanh trước khi giải quyết nó, đã sử dụng nó trong nhiều năm, và đã tìm thấy nó là giá trị tuyệt vời cho tiền.


1
2018-01-20 02:25