Câu hỏi Làm thế nào để chuyển tiếp trên modem huawei của tôi (b525s-23a) Minecraft Server


Tôi muốn chuyển tiếp cho máy chủ Minecraft của tôi. Tôi đã thử mọi thứ. Tôi thực sự không biết cách cấu hình bất kỳ thứ gì tôi đã thử một cách chính xác. Tôi muốn ai đó nói với tôi làm thế nào để làm điều đó và nó hoạt động như thế nào.

enter image description here


0
2017-09-07 19:48


gốc


Cách chuyển tiếp Minecraft - DavidPostill♦
Cách dễ nhất để chuyển tiếp cổng trên bộ định tuyến Huawei B593s-22 - DavidPostill♦


Các câu trả lời: