Câu hỏi Ứng dụng Chromebook và GoToMyPC trên Android


Tôi đã nghe nói về những người sử dụng ứng dụng GoToMyPC Android trên Chromebook nhưng muốn biết liệu nó có hoạt động chỉ trên phần cứng cụ thể hay không. Có bất kỳ loại cấu hình đặc biệt nào được yêu cầu để làm cho nó hoạt động không?


0
2017-08-26 12:34


gốc
Các câu trả lời: