Câu hỏi Máy chủ TFTP độc lập in.tftpd không thể ghi tệp


Tôi đang cố gắng chạy máy chủ TFTP trên CentOS bằng tay, mà không cần sử dụng xinetd.

Tôi đã bắt đầu in.tftpd bằng cách sử dụng in.tftpd -l -c -v như là người chủ. Từ / var / log / messages, tôi thấy một kết xuất lặp lại:

Aug 22 21:32:50 ip-172-31-30-79 in.tftpd[3159]: WRQ from 123.123.123.123 filename foobar

nhưng tôi không thấy bất cứ điều gì được viết cho / tftpboot, có sự cho phép của 777. Tôi đang thiếu gì?


0
2017-08-22 21:39


gốc
Các câu trả lời: