Câu hỏi Cài đặt / chạy hình ảnh ISO trực tiếp từ phân vùng HD


Tôi muốn phân vùng HD của mình theo cách này: một số phân vùng để cài đặt hệ điều hành (ví dụ: Windows 7 x64 và Linux hoặc thậm chí OSx86) và phần còn lại cho dữ liệu.

Tôi muốn phân vùng dữ liệu là NTFS và có khả năng khởi động với một menu để tôi có thể chạy nhiều ISO khác nhau (giống như với USB). Bằng cách này, nếu tôi khởi động từ phân vùng đó, tôi sẽ có thể dễ dàng cài đặt lại bất kỳ phân vùng hệ điều hành nào hoặc chạy trực tiếp bất kỳ hình ảnh DVD / CD nào tôi thêm vào menu.

Điều này có thể không? Tôi cần những công cụ (miễn phí) nào? Các bước là gì? Nếu có thể, không sử dụng USB có khả năng khởi động. Ngay bây giờ tôi có tất cả các đĩa với một bản phân phối Linux (Endless OS). Đĩa có khởi động UEFI.


0
2017-07-24 12:06


gốc
Các câu trả lời: