Câu hỏi Làm thế nào để xóa một màn hình hiển thị trong Mac hiển thị sắp xếp?


Như bạn có thể thấy một màn hình phụ, mà đến từ hư không. Tôi nghĩ rằng có lẽ vì tôi đã cài đặt Trình điều khiển GPU Nvidia đã bị xóa rồi. Làm thế nào để thoát khỏi màn hình lạ này?

sắp xếp hiển thị mac


0
2018-06-05 05:19


gốc
Các câu trả lời: