Câu hỏi Cách tốt nhất để thiết lập lại hệ thống cửa sổ (Nt6x) trước khi chụp ngoài Sysprep


Có giải pháp nào tốt hơn để đặt lại hệ thống Windows không
  với mục đích nắm bắt và triển khai phần cứng khác nhau có thể ...

Mục đích là giữ hầu hết các phần mềm / trình điều khiển đã cài đặt
hồ sơ người dùng và các cấu hình khác ...


0
2018-04-26 13:20


gốc


Việc khôi phục và lưu hồ sơ người dùng là một mâu thuẫn ...
"Mục đích là giữ hầu hết các hồ sơ người dùng / trình điều khiển phần mềm được cài đặt và các cấu hình khác ..." - Nếu bạn muốn điều này thì bạn không thể sử dụng Sysprep. - Ramhound
Câu trả lời ngắn gọn, - Moab
đó là lý do tại sao tôi yêu cầu "khác hoặc tốt hơn" cách ,,, vẫn đang tìm kiếm ... nếu ai đó có những ý tưởng mới xin vui lòng chia sẻ! ;-) - ZEE


Các câu trả lời: