Câu hỏi Loại bỏ yêu cầu superuser / sudo cho các ứng dụng / lệnh nhất định


Tôi sử dụng Debian và tôi muốn loại bỏ các yêu cầu superuser / sudo cho một số ứng dụng nhất định, trong đó có iotop và radeontop. Tôi đã thử sử dụng visudo như đã đề cập trong https://askubuntu.com/questions/235084/how-do-i-remove-ubuntus-password-requirement nhưng nó không hoạt động đáng ngạc nhiên. Cảm ơn.


0
2018-03-07 06:55


gốc


Câu hỏi bạn đã liên kết là chạy các lệnh bằng sudo nhưng không có mật khẩu, không phải không có sudo - pim
@pim Hình như tôi đã nhận được giải pháp sai sau đó, bạn có biết phương pháp phù hợp để giải quyết vấn đề không? - user121392
Nếu bạn thấy quá mệt mỏi sudo iotop, bạn có thể thử tạo bí danh hoặc tập lệnh shell chứa sudo iotop... - pim
@pim Tôi muốn liên quan đến các ứng dụng / lệnh trong một số tập lệnh tự động nhất định, vì vậy phải nhập mật khẩu sẽ có vấn đề và làm gián đoạn quá trình. - user121392
Xin hãy xem cái này: askubuntu.com/a/159009/454520 - pim


Các câu trả lời: