Câu hỏi Chuẩn hóa âm thanh của toàn bộ A / V của PC của tôi


Tôi đang xem với video trình duyệt của tôi suối và đôi khi cũng với VLC một số DVD / viedos địa phương.

Nhưng một số nội dung khác nhau với âm lượng từ xuyên tai đến không có gì để nghe ... vì vậy tôi phải hành động và tăng / giảm âm lượng theo cách thủ công.

Vì vậy, những gì tôi đang tìm kiếm bây giờ là một công cụ điều chỉnh âm lượng của đầu ra để có âm thanh trong một số giới hạn để tôi không phải quản lý khối lượng bằng tay (tăng / giảm) nhưng công cụ đang thích ứng với nó.

PS: Tôi đang sử dụng windows 7.


0
2018-03-06 23:35


gốc
Các câu trả lời: