Câu hỏi Xác định trạng thái chờ / nhàn rỗi của HDD trong Windows


Tôi muốn một phương pháp để xác định xem một ổ đĩa cứng hiện đang "quay lên" hoặc "kéo xuống". Lý tưởng nhất, có thể làm điều này mà không thực sự quay lên đĩa nếu nó xảy ra để được kéo xuống sẽ là tốt. Tôi đã không thể tìm thấy bất kỳ cách nào để làm điều này.

Tôi đang cố gắng xác định một vài điều:

  • Nếu ổ cứng cụ thể thực sự quay xuống
  • Khi nào / làm thế nào thường một ổ đĩa được quay xuống

Hệ điều hành: Windows Server 2012 R2

Phần cứng: Máy chủ Dell R510 có nhiều ổ cứng SATA chạy trong chế độ CNTT thông qua thẻ RAID (về mặt lý thuyết không liên quan và nên hoạt động như ổ đĩa SATA chung)


0
2018-01-31 18:09


gốc
Các câu trả lời: