Câu hỏi Làm thế nào để vô hiệu hóa "bắt đầu di chuyển với 2 ngón tay, tiếp tục di chuyển bằng 1 ngón tay"?


Tôi đã nhận thấy hành vi này trên một số máy tính xách tay với touchpads Synaptics và Windows 10:

  1. bắt đầu cuộn bằng 2 ngón tay
  2. loại bỏ 1 ngón tay
  3. vẫn cuộn, nhưng bằng 1 ngón tay

Tôi muốn thay đổi hành vi này thành điều này:

  1. bắt đầu cuộn bằng 2 ngón tay
  2. loại bỏ 1 ngón tay
  3. cuộn kết thúc, bây giờ 1 ngón tay đang di chuyển con trỏ

Có thể tinh chỉnh điều này ở đâu đó không?


0
2018-01-28 22:35


gốc


Có lẽ chỉ có thể bằng cách thay đổi trình điều khiển sở hữu độc quyền như vậy ...


Các câu trả lời: