Câu hỏi Thay đổi thứ tự các chữ cái trong một phông chữ


Làm thế nào để thay đổi thứ tự của các chữ cái trong một phông chữ? Ví dụ: khi bạn chọn phông chữ "đó" và nhập "A", "B" xuất hiện. Nếu bạn chọn phông chữ bình thường, nó sẽ trở lại bình thường và "A" sẽ xuất hiện.

Tôi nên sử dụng phần mềm nào để làm điều đó? Tôi đã thử một số trình chỉnh sửa phông chữ mà họ không thể chỉnh sửa phông chữ đã được tạo hoặc không thể sao chép các ký tự dán.

Tôi có Windows, Mac, Linux OS.


0
2017-09-13 15:49


gốc


Tương tự như: superuser.com/questions/1249715/… - Takeshoe
Không, bạn không thể thay đổi "mã" của các ký tự trong phông chữ hiện có. Những gì bạn có thể làm là tạo phông chữ của riêng bạn và làm với nó bất cứ điều gì bạn muốn. Googling cho "tạo font" Tôi chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều lời khuyên. - Máté Juhász


Các câu trả lời: