Câu hỏi Sao chép màn hình khiến không thể chọn độ phân giải gốc trong trò chơi toàn màn hình


Tôi có màn hình 1440p được kết nối qua Displayport và màn hình 1080p được kết nối qua HDMI với GPU Nvidia.

Khi tôi sao chép màn hình 1440p sang màn hình 1080p, tôi không thể chọn độ phân giải cao hơn 1080p trong trò chơi toàn màn hình. (Các trò chơi có cửa sổ và các chương trình khác vẫn hiển thị trong 1440p)

Tôi đã thử tạo độ phân giải ảo 1440p cho màn hình 1080p và tôi đã xác minh rằng độ phân giải thực sự nằm trong sổ đăng ký nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề.

Bất kỳ ý tưởng?


0
2017-09-11 17:29


gốc
Các câu trả lời:


Cách duy nhất để có được Độ phân giải đầy đủ là bằng cách sử dụng Màn hình để kết nối loại tháp. Đối với một số lý do HDMI không thể sao chép Độ phân giải chính xác đến từ Phụ huynh hoặc không có khả năng tương thích.


0
2017-09-11 17:45