Câu hỏi Cách tải Google Desktop để lập chỉ mục pdf có thể tìm kiếm


Tôi đã có một máy quét chuyển đổi tài liệu sang pdf. Pdf được sản xuất có thể tìm kiếm được. Tuy nhiên, khi máy tính để bàn google lập chỉ mục tệp, nó dường như không lập chỉ mục bất kỳ nội dung nào của tệp pdf (mặc dù nó đang lập chỉ mục nội dung của các tệp pdf khác trên máy tính). Tôi tin rằng Google Desktop chỉ lập chỉ mục các tệp pdf có thể tìm kiếm được và không có hình ảnh.

Những người khác đã tìm thấy một cách hay để giải quyết vấn đề này? Tôi đang cố gắng để có được hộ gia đình và văn phòng của tôi không cần giấy tờ, và tôi muốn chỉ quét tài liệu và dựa vào Google Desktop để tìm nội dung.


6
2018-04-10 06:07


gốc
Các câu trả lời:


Tìm kiếm trên máy tính để bàn X1 tại www.x1.com cung cấp tính năng lập chỉ mục PDF cho các tệp PDF có thể tìm kiếm mà không cần bất kỳ tiện ích bổ sung nào. Nó cũng cho phép bạn xem trước và tương tác với PDF khi bạn tìm kiếm giảm sự phụ thuộc của bạn trên Acrobat. Tốt hơn nhiều so với Google Desktop


2
2018-04-22 21:04

Google không hỗ trợ lập chỉ mục các tệp pdf có hình ảnh được quét hoặc tệp pdf có lớp văn bản. Xem: http://desktop.google.ca/support/bin/answer.py?answer=90651

Các tùy chọn khác là: x1 (như Christopher đã đề cập ở trên)

Copernic Desktop (http://www.copernic.com/en/products/desktop-search/home/download.html). Điều này dường như có một vài giải thưởng

Cả hai hỗ trợ lập chỉ mục trên pdf.


1
2018-04-24 21:24