Câu hỏi Biên tập viên Monaco - cách mở bảng điều khiển tìm kiếm theo chương trình?


Khi bạn làm cmd + f trong Monaco Editor, bạn sẽ thấy hộp tìm / tìm kiếm xuất hiện.

Có cách nào để mở tính năng này khi trình chỉnh sửa tải, với văn bản được điền trước không?


0
2017-08-02 19:52


gốc


Bạn chỉ cần sử dụng trình soạn thảo hoặc bạn đang lưu trữ một thể hiện của trình soạn thảo trong ứng dụng của riêng bạn? - heavyd
Tôi đang lưu trữ trình chỉnh sửa trong ứng dụng React. Tôi xuất hiện để có quyền truy cập vào rất nhiều hoặc phương pháp công khai trên các trường hợp phản ứng, nó chỉ là không rõ ràng cho dù nó có thể hay không! - owennicol
Bất cứ ai có bất kỳ cái nhìn sâu sắc vào điều này xin vui lòng? - owennicol


Các câu trả lời: