Câu hỏi Đối tượng dự kiến ​​lỗi thời gian chạy Microsoft JScript 800A138F khi xem các khác biệt bên trong nhật ký cập nhật TortoiseSVN


  1. Sau khi tôi nhận được bản cập nhật, tôi nhấp đúp vào một tệp JavaScript trong nhật ký cập nhật của mình và nhận được thông báo lỗi sau:

    Microsoft JScript runtime error - object expected - Code 800A138F

    Tôi đã thử xóa tất cả mọi thứ bên trong Cài đặt -> Dữ liệu đã lưu nhưng tôi vẫn gặp lỗi. Tôi đang sử dụng TortoiseSVN 1.9.5. Tôi cũng gặp vấn đề này trong các phiên bản TortoiseSVN cũ hơn. Làm cách nào để giải quyết lỗi này?

  2. Nếu tôi nhấp vào các tệp không phải JavaScript khác đã được "Cập nhật", tôi muốn thấy sự khác biệt của những thay đổi đó so với bản sửa đổi trước đó. Tôi đã thử đi đến Settings -> General -> Dialogs 1 và kiểm tra hộp kiểm "Có thể nhấp đúp vào danh sách log để so sánh với bản sửa đổi trước", nhưng nó chỉ đơn giản mở các tệp trong trình soạn thảo thích hợp và không làm khác về họ. Làm thế nào để tôi làm điều này?

0
2018-05-26 13:18


gốc
Các câu trả lời:


Để khắc phục sự cố thành công, tôi chạy lệnh sfc tại dấu nhắc lệnh:

sfc /scannow

0
2017-08-03 14:36