Câu hỏi Hợp nhất các ô trong Excel không hoạt động như trước đây


Trong vài tuần qua, các tế bào hợp nhất của excel của tôi đã không hoạt động như trước đây. Tôi đã sử dụng để có thể thực hiện nhiều lựa chọn (ví dụ ctrl + hai ô liền kề trên hàng 1, ctrl + bốn ô trên hàng 3, ctrl + bốn ô trên hàng 5), nhấp vào nút 'Hợp nhất ô' và mỗi lựa chọn sẽ hợp nhất .

Bây giờ, chỉ tập hợp các ô được chọn cuối cùng hợp nhất. Nó rất bực bội! Đó có phải là một thiết lập mà tôi có thể thay đổi không? Cảm ơn Peter (Office 365, phiên bản 1702 (Phiên bản 7870.2024))


0
2018-03-24 00:27


gốc


Khi kiểm tra thêm, có vẻ như đó chỉ là 'hợp nhất và trung tâm' không hoạt động như trước đây - những người khác làm việc như tôi nhớ ... - user6525867


Các câu trả lời: