Câu hỏi Máy tính bảng sẽ không khởi động


Xin chào, tôi đã tự hỏi nếu có ai có thể giúp đỡ. Tôi có một máy tính bảng thí điểm hipstreet. Tôi nghĩ rằng nó hoặc là có một tập tin hệ điều hành bị hỏng rằng nó sẽ không kết nối với Wi-Fi hoặc khởi động với các tập tin nói rằng không được cài đặt. Có anyway để quay trở lại một phần mềm mới để không có lỗi trong hệ điều hành hoặc tập tin gốc. Cảm ơn nhiều


0
2018-01-23 10:27


gốc
Các câu trả lời:


Bạn đã thử khôi phục cài đặt gốc / khôi phục cài đặt gốc chưa? Nếu không, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây: http://www.hardreset.info/devices/hipstreet/hipstreet-pilot/


0
2018-01-23 11:11Có, tôi đã làm tất cả những gì nghĩ rằng có một tập tin bị hỏng trong hệ điều hành có thể cần kết nối với máy tính để làm điều đó - user688967