Câu hỏi Kiểm tra hệ thống tập tin trên máy nghe nhạc mp3?


Đôi khi tùy thuộc vào cách các tập tin được sao chép vào thiết bị, nó dừng lại để chơi, ngẫu nhiên trên một phần của bộ nhớ.

Trên linux / debian tôi đã cố gắng sử dụng cẩn thận:

"lsblk" hoặc "sudo fdisk -l"

sudo fsck / dev / sdb (hoặc bằng công tắc -a)

mà dường như làm việc.

Làm thế nào nó có thể được thực hiện ví dụ với một chkdsk thông qua commandline hoặc gui trên cửa sổ, nếu thiết bị không được công nhận là một ổ đĩa?


0
2017-11-19 20:13


gốc


Vì vậy, thiết bị ban đầu được thiết lập để có một ký tự ổ đĩa của Windows, sau đó trong khi sử dụng nó nó "biến mất"? Âm thanh như lỗi giao tiếp, có thể cáp USB / cổng / thiết bị đang gặp sự cố ... - Xen2050
Không, nó cho thấy máy nghe nhạc mp3 là tốt, nhưng không phải là ổ đĩa, tôi cũng đã thử "Diskpart danh sách đĩa / phân vùng". Cảm ơn - Tech-IO


Các câu trả lời: