Câu hỏi PSD này hoạt động như thế nào?


Tôi có một CMYK PSD. Khi tôi mở nó trong Photoshop có vẻ như có hai lớp (từ trước ra sau):

  • Một nhân vật khỉ với một nền trong suốt
  • Nền trắng

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi không thể xuất lớp nhân vật bằng PSDParse, mà trích xuất các lớp PNG từ PSD. Lớp nhân vật này ở định dạng nào, nếu nó có độ trong suốt, nhưng không phải là PNG?

Và làm thế nào tôi có thể giải nén nó?


0
2017-10-21 17:00


gốc
Các câu trả lời:


PSD là viết tắt của Photoshop Document và nó là định dạng tệp mặc định của Photoshop. Nó cho phép chúng tôi lưu trạng thái tài liệu gốc bao gồm các lớp và mở nó sau này để tiếp tục chỉnh sửa. Nhân vật khỉ có thể được lưu dưới dạng PNG bằng File> Save As và chọn PNG làm định dạng. Nếu ý định là để bảo vệ độ trong suốt của lớp, thì lớp nền trắng sẽ bị xóa hoặc ẩn (nhấp vào mắt ở bên trái của lớp) trước khi lưu.


0
2017-10-24 05:56