Câu hỏi Hộp thư mặc định của Virtual Box


Tôi đang chạy một máy ảo trên VirtualBox tắt của một máy tính Ubuntu 14.04. Tôi tự hỏi những gì thư mục các tập tin của máy ảo được lưu trong.


0
2017-10-08 04:10


gốc


Bạn có nghĩa là nơi các tập tin hình ảnh VM được lưu trữ trong Ubuntu, hoặc bạn đang hỏi đâu là các tập tin cá nhân từ bên trong máy ảo được lưu trên máy chủ Ubuntu của bạn? - n8te
Các tệp riêng lẻ từ máy ảo - Chris A
Các tệp riêng lẻ không thể truy cập được từ máy chủ. Máy ảo của bạn và tất cả nội dung của nó được lưu dưới dạng một tệp hình ảnh lớn trên máy chủ. Bạn không thể truy cập các tệp và cặp riêng lẻ từ bên ngoài máy ảo. - n8te


Các câu trả lời: