Câu hỏi Phím tắt Bash trong cmd.exe


Có thể nhận các phím nóng chỉnh sửa bàn phím cơ bản cho cmd.exe hoặc bất kỳ thiết bị đầu cuối cửa sổ nào khác không? Cụ thể, tôi muốn sử dụng một số hoặc tất cả các lệnh sau

Ctrl-A
Ctrl-E
Ctrl-F
Ctrl-B
Ctrl-P
Ctrl-N
Ctrl-K
Ctrl-Y

Tôi đã xem xét một số lựa chọn thay thế cmd.exe, nhưng tôi đã không tìm thấy chức năng này trong bất kỳ của chúng. Nếu nó không thể được thực hiện tự nhiên, có bất kỳ công việc xung quanh hoặc macro?


0
2017-08-30 16:48


gốc


Chỉ cần một cái gì đó để xem xét, hầu hết trong số này thực sự làm công cụ trong hầu hết các vỏ. Ví dụ, CTRL + A và CTRL + E nhảy tới đầu và cuối của dòng trong Bash trong chế độ emacs. - mtak
Tất cả những điều này làm những thứ trong vỏ bash bình thường. Có cách nào để chuyển chức năng này sang cửa sổ thiết bị đầu cuối không? - whunt


Các câu trả lời: