Câu hỏi wget cho windows với TLS 1.2


Tôi sử dụng wget.exe trong phiên bản 1.11.4 (mà có vẻ là phiên bản mới nhất cho Windows). Nhưng điều này không làm việc với TLS 1.2 vì wget đã thêm tính năng này trong Phiên bản 1.16.

Có một công cụ thay thế nào hỗ trợ TLS 1.2 không?


0
2017-07-22 05:49


gốc


Thử cái này: eternallybored.org/misc/wget - rahuldottech
Hoặc điều này: gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm - rahuldottech
Bạn đã thử PowerShell's chưa wget, là bí danh cho Invoke-WebRequest? - garethTheRed
Không, tôi đã thử dùng PowerShell's wget, nhưng tôi sẽ. Cảm ơn! - emi-le


Các câu trả lời: