Câu hỏi Tệp tạm thời của Chrome trong OS X Yosemite


Tôi không tìm thấy bất kỳ tệp "Google" nào tại "Library / Caches", cũng như tôi không tìm thấy tệp "Chrome" tại "ApplicationSupport / Google", vì vậy các câu trả lời cho tìm tệp tạm thời không hoạt động đối với tôi.

Có ai biết cách nào khác không?


0
2018-06-23 11:54


gốc


Điều này dường như là một câu hỏi một phần. Bạn có khả năng để chỉnh sửa câu hỏi của bạn để giải thích chi tiết hơn những gì bạn đang cố gắng đạt được hoặc bao gồm một liên kết đến câu hỏi khác cho một số ngữ cảnh. Xin vui lòng xem Cách hỏi và lấy chuyến du lịch. - Burgi


Các câu trả lời:


Tôi biết rằng các tệp ngắn hạn được lưu trữ trong / private / var / folders / nhưng để kiểm tra lại, hãy thử chạy (nếu bạn chưa có)

sudo fs_usage -f pathname Google\ Chrome

Hi vọng điêu nay co ich!


0
2018-06-23 15:57