Câu hỏi Thiết bị Android không hiển thị trong PC


Từ ngày hôm qua trở đi, Samsung S4 của tôi không hiển thị nữa trên PC của tôi. Infact, tất cả các thiết bị Android không hiển thị.

Dưới đây là những gì tôi nhận được khi tôi kết nối S4 của tôi.

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Tôi đã cài đặt trình điều khiển Samsung cũng từ trang web của Samsung nhưng vẫn giống nhau.

Có ai phải đối mặt với vấn đề như vậy không?

Tôi cũng đã cài đặt Kies

Bất kỳ trợ giúp sẽ được đánh giá cao.


0
2018-06-19 08:48


gốc


Điều gì xảy ra nếu bạn gỡ cài đặt Kies? - DavidPostill♦
@DavidPostill: vẫn giống nhau ... Tôi nghĩ rằng vấn đề virus của nó .. ngay cả bây giờ PC không hoạt động ...: D: P - Fahim Parkar
Làm cách nào để xóa phần mềm độc hại, phần mềm độc hại, phần mềm quảng cáo, vi-rút, trojans hoặc rootkit khỏi máy tính của tôi?? - DavidPostill♦


Các câu trả lời: