Câu hỏi explorer.exe giữ khởi động lại do phần mở rộng shell bị lỗi, làm thế nào để loại bỏ nó?


Tôi đã cài đặt một phần mở rộng vỏ mà giữ crashing, do đó làm cho explorer.exe crashing.

Kết quả là, tôi không thể mở bất cứ điều gì, ngay cả một dấu nhắc lệnh.

Làm thế nào để loại bỏ phần mở rộng shell bị lỗi?


0
2018-03-08 09:16


gốc
Các câu trả lời:


  1. Nhấn CTRL-ALT-DELETE
  2. Chọn Log out
  3. Bấm vào Restart trong khi nhấn SHIFT
  4. Nhập mật khẩu của bạn
  5. Nhấp chuột Troubleshoot
  6. Nhấp chuột Advanced options
  7. Nhấp chuột Startup Settings
  8. Nhấp chuột Restart
  9. nhấn F6 cho "Bật chế độ an toàn với lời nhắc lệnh"
  10. Bây giờ bạn có lời nhắc lệnh quản trị viên, vì vậy hãy xóa tiện ích mở rộng trình bao bằng một cái gì đó như regsvr32 /u "C:\path\to\TheShellExtension.dll"

0
2018-03-08 09:16