Câu hỏi Tìm vị trí “Được biết” lần cuối của thiết bị được kết nối GPS


Có cách nào để tìm vị trí "được biết" cuối cùng của thiết bị được kết nối gps thông qua ID GPS của nó không? Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào?


0
2018-01-15 14:12


gốc
Các câu trả lời:


Thiết bị GPS là thụ động, vì vậy không ai theo dõi bất kỳ việc sử dụng tín hiệu GPS nào - không có sự tương tác giữa thiết bị GPS và vệ tinh.

Vì vậy, không ai có thể biết được nơi họ được sử dụng lần cuối.

Một số thiết bị có tính năng này được xây dựng một cách rõ ràng thông qua các phương tiện khác, ví dụ: iPhone có thể được đặt để theo dõi vị trí của chúng dưới ID táo của chúng. Tuy nhiên, họ gửi dữ liệu này thông qua LTE hoặc kết nối không dây tới Apple vì không có cách nào để liên lạc lại với vệ tinh GPS.


0
2018-01-15 14:36Cảm ơn câu trả lời, tôi đã mất DJI Phantom và tôi có thể tìm thấy nó theo cách đó nhưng có vẻ như điều đó là không thể - Ömer Umur