Câu hỏi Tôi chỉ muốn vô hiệu hóa nhắc nhở UAC chứ không phải bản thân UAC. làm sao?


Làm cách nào để tắt lời nhắc của quản trị viên trong Windows 8?

Câu trả lời đầu tiên ở trên. Tôi không thể tìm thấy "Chính sách bảo mật cục bộ"

enter image description here

Hệ điều hành: W 8.1


0
2017-07-28 02:34


gốc


Trong Bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu nhập Local Security Policy và nó sẽ xuất hiện - Davidenko
Bạn hiểu nếu bạn tắt lời nhắc, điều này sẽ vô hiệu hóa các ứng dụng Windows Store. Bạn không thể tắt hoàn toàn UAC trong Windows 8.0 trở lên. - Ramhound


Các câu trả lời:


Đảm bảo bạn đang chạy Windows 8.1 PRO hoặc là Doanh nghiệp

Bạn có thể xác minh điều này bằng séc Windows edition enter image description here

Nếu có, lối tắt từ Administrative Tools có thể bị thiếu, bạn có thể chạy gpedit.msc từ dấu nhắc lệnh để mở Local Security Policy


0
2017-07-28 04:39