Câu hỏi Làm cách nào để phá vỡ hệ thống phiên bản để chạy ứng dụng MacOSX lỗi thời?


Tôi có iMovie HD 6.03. Tôi muốn nó chạy trên Yosemite. Bản thân biểu tượng ứng dụng có biểu tượng "hình tròn-dấu gạch chéo-do-không-chạy" được chồng lên biểu tượng iMovie. Khi tôi nhấp đúp vào biểu tượng, một hộp thoại bật lên nói rằng nó không thể chạy.

Tôi có thể tự đào sâu vào gói ứng dụng và chạy tệp thực thi được biên dịch thực tế; điều này cho tôi biết rằng bản thân ứng dụng có thể chạy nhưng một cái gì đó trong bao bì đang ngăn iMovie chạy.

Làm cách nào để tinh chỉnh gói ứng dụng để iMovie 6.0.3 có thể chạy trên Yosemite? Tôi mong đợi để chỉnh sửa một plist hoặc một cái gì đó.


0
2018-06-26 09:29


gốc


Vui lòng không đăng qua các trang SE khác nhau. - Tetsujin
ĐƯỢC. Bạn có thể đóng này và / hoặc di chuyển nó đến askdifferent.stackexchange.com? Lấy làm tiếc. - Avery Chan


Các câu trả lời: