Câu hỏi Nút của Hệ thống không hoạt động


Hệ thống cửa sổ của tôi Đánh giá là không làm việc, nó thậm chí sẽ không hiển thị bất kỳ thông báo lỗi. Tôi chỉ cần nhấp vào nút và không có gì sẽ xảy ra.

Vấn đề ở đâu?


0
2017-11-02 08:08


gốc


đăng tệp "C: \ Windows \ Performance \ WinSAT \ winsat.log" - magicandre1981
vấn đề có được giải quyết không? - magicandre1981
Không, không có bất kỳ tệp nào có tên winsat.log trong thư mục đã cho của bạn :( - Nofuzy
mở cmd.exe làm quản trị viên và chạy winsat -formal Điều này có tính toán điểm số không? - magicandre1981


Các câu trả lời: