Câu hỏi Cách thay đổi grub chính


Tôi có hai ubuntu cài đặt, A và B. "A" là cài đặt chính của tôi. Trong B, tôi đã biên dịch và cài đặt một hạt nhân tùy chỉnh. Sau đó tôi chạy sudo update-grub.

Vấn đề là, chạy grub trong "B", nó không ảnh hưởng đến màn hình khởi động thực tế được hiển thị khi khởi động. Vì trình đơn đó được điền nếu tôi chạy sudo update-grub trong "A".

Vì vậy, câu hỏi là, làm thế nào để tôi làm cho grub của cài đặt ububtu fisrt để tìm hạt nhân tùy chỉnh được cài đặt trong / boot của một cài đặt của ubuntu


0
2017-10-21 16:27


gốc


Tôi đề nghị bạn hãy thử trong trang web trao đổi ngăn xếp Ubuntu. - Leandro Tupone
Chắc chắn rồi. Tôi đặt nó ở đây bởi vì tôi nghĩ rằng nó không phải là Ubuntu cụ thể. Dù sao, tôi có nên mở một câu hỏi mới ở đó hay tôi có thể chuyển nó ở đó không? - Arash


Các câu trả lời: