Câu hỏi Trì hoãn trước khi truyền tệp trên Linux hoặc Solaris


Tôi muốn đặt chậm trễ trước khi chuyển tập tin trên Linux hoặc Solaris.

Theo như tôi biết lệnh scp không có tùy chọn chậm trễ.

scp file_name root@dest_ip:/dest_path

Vì vậy, làm thế nào tôi có thể đặt chậm trễ (nó có thể thay đổi giữa 250ms và 500ms)?


0
2017-07-11 11:16


gốc
Các câu trả lời:


Bạn đang tìm cách trì hoãn cuộc gọi này hoặc bạn đang cố trì hoãn từng tệp từ thư mục từ xa?

Đối với một cuộc gọi, bạn có thể sử dụng: scp file_name root @ dest_ip: / dest_path (cho f trong seq 1 10; ngủ 0,5; làm xong)


0
2017-07-11 12:23