Câu hỏi Ứng dụng máy ảnh không phát hiện được máy ảnh sau khi cài đặt trình điều khiển


Trước khi tôi cài đặt các trình điều khiển máy ảnh, ứng dụng máy ảnh hoạt động tốt nhưng sau khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào sử dụng máy ảnh của tôi (ngoại trừ skype) không thể phát hiện ra nó.

Máy ảnh được tích hợp trong máy tính xách tay của tôi (asus G73JH-B1). Máy ảnh hoạt động tốt với phần mềm máy ảnh của tôi.

Bất kỳ giải pháp cho điều này?


0
2018-04-26 13:30


gốc


Nếu nó đã được làm việc tại sao bạn cài đặt các trình điều khiển? Vấn đề rõ ràng là những người lái xe. Tôi bị sốc, Skype hoạt động bình thường không trong tình huống như điều này - Ramhound
Quay trở lại trình điều khiển. Bạn có biết làm thế nào để làm điều đó? - Jet


Các câu trả lời: