Câu hỏi Chạy máy ảo trên máy ảo


Tôi muốn có một số máy ảo, để bắt đầu và ngăn chặn chúng theo ý muốn. Nhưng máy cơ bản chính nó là ảo. Điều này có thể thực hiện được không? Phần mềm ảo hóa nào có khả năng thực hiện điều này?


0
2018-04-07 09:45


gốc


Không; nó không thể làm được - Ramhound
Bản sao của Bạn có thể chạy một máy ảo bên trong một máy khác không


Các câu trả lời: