Câu hỏi Cách dễ dàng để chuyển khóa riêng sang máy khác?


ssh-copy-id giúp dễ dàng chuyển khóa công khai sang máy từ xa.

Có công cụ tương đương nào để di chuyển khóa cá nhân không?

cập nhật

Đừng làm thế! (xem câu trả lời)


5
2017-09-26 21:52


gốc


1 để nhắc tôi sử dụng ssh-copy-id để sao chép công cộng Chìa khóa - rymo


Các câu trả lời:


Thực hành tốt nói rằng bạn không nên sao chép khóa riêng từ máy này sang máy khác. Khi bạn cần quyền truy cập từ máy khách mới, tạo nên một khóa mới trên máy đó và thiết lập khóa công khai tương ứng trong ~/.ssh/authorized_keys trên máy chủ.

Việc này cho phép bạn vô hiệu hoá quyền truy cập từ một máy khách tại một thời điểm, nếu bạn cần (giả sử một máy tính xách tay đã bị đánh cắp, ví dụ).


6
2017-09-26 22:07à, được rồi :) - John Bachir